När det oväntade händer

En olycka eller ett dödsfall kan drabba oss alla när vi minst anar det. Den som är anställd i Sverige har en ganska omfattande trygghet vid oväntade skador eller sjukdomsfall. Det är bara den första dagen som man är borta från jobbet som man blir utan ersättning, sedan får man sjuklön från arbetsgivaren och om man är sjuk länge får man sedan ersättning från försäkringskassan.

Som företagare är man lite mer utsatt. Ofta har man en längre karenstid, den tid som man inte får någon ersättning från försäkringskassan, vanligen 7, 14 eller 30 dagar innan man får någon ersättning.

Och det är inte bara om du själv eller någon i ditt företag blir drabbad som du kan råka illa ut. Om en annan företagare som du har levererat produkter till t.ex. blir allvarligt sjuk eller om ett företag du har sålt till går i konkurs riskerar du att inte få betalt för dina utställda fakturor om konkursen uppstår och det finns mer skulder än tillgångar i företaget.

Du kan undvika risken att inte få betalt för utställda fakturor genom att sälja fakturorna till ett factoringbolag. Då får du betalt direkt när du ställer ut fakturorna, bortsett från den andel som factoringbolaget tar i avgift för att utföra arbetet och stå för kreditrisken.

Det behöver inte vara särskilt många obetalda fakturor per år för att det ska bli en bra affär för dig som företagare och samtidigt slipper du jaga kunder som inte har betalat i tid.

 

28 Nov 2016