Raggsockor

Storlek: skonr 23-27 (28-32) 33-36 – (37-39) 40-42 (43-45).

Strumpstickor 4 och 4,5

Garnåtgång: ca 50 (100) 100 – (100) 150 (150) g garn typ Raggi från Järbo

Sockor: Lägg upp 32 (36) 40 – (44) 48 (52) m , och fördela dem på strumpst nr 4 Sticka resårstickning 2 r 2 a runt, efter 10 (12) 14 – (16) 18 (20) cm resårstickning Byt till stickor 4½ och slätstickning. Minska 2 (4) 4 – (4) 2 (2) m jämnt över första varvet till 30 (32) 36 – (40) 46 (50) m. Sticka 1-4 cm och börja på hälen: sätt de första och sista 7 (8) 9 – (10) 11 (12) m på en strumpsticka och sticka fram och tillbaka över dessa maskor. Efter 3½ (4) 4½ - (5) 5½ (6½) cm börja man avsmalna för hälen. Sticka 9 (10) 12 - (13) 15 (16) r, 1 öhpt * , vänd, lyft 1a, 4 (4) 6 – (6) 8 (8) a , 2 a tills, vänd , lyft 1 r, 4 (4) 6 – (6) 8 (8) r, 1 öhpt *, uppr från* till * tills alla m i båda sidor minskats och 6 (6) 8 – (8) 10 (10) m återstår på v . Fördela dessa m på 2 strumpstickor och sticka åter runt. Varvet börjar mitt på hälen.

V1 , st 1 : Sticka 3 (3) 4 – (4) 5 (5) r över hälens vänstra st, fortsätt härifrån och plocka upp 8 (9) 10 – (12) 13 (15) m längs vänster sida av hälen. St 2 och 3 sticka r över vristens 16 (16) 18 – (20) 24 (26) m . St4: sticka upp 8 (9) 10 – (12) 13 (15) m längs hälens högra sida och sticka härifrån de 3 (3) 4 – (4) 5 (5) m från hälens högra sida.

Nu minskas för kilen V2 , st1 : 9 (10) 12 – (14) 16 (18) r , 2 r tills. St2 och 3 : R St4: 1 öhpt, 9 (10) 12 – (14) 16 (18) r. Sticka 1 v utan minskning. V4, st1: 8 (9) 11 – (13) 15 (17) r, 2 r tills. St 2 och 3: R St4: 1 öhpt, 8 (9) 11 – (13) 15 (17) r. Fortsätt att minska på detta sätt vartannat varv, så att det blir 1 m mindre på st 1 och 4. När 7 (8) 9 – (10) 11 (12) m återstår på st1 och 4, totalt 30 (32) 36 – (40) 44 (50) m på hela v, är minskning färdig. Fortsätt sticka rakt. När arbetet från hälens yttersta punkt mäter ca 11-13 ( 14-15) 16-18 – (19-20) 21-22 (23-25) cm, börjar minskn för tårna. Varvet börjar nu efter de första 7 (8) 9 – (10) 12 (13) m . Minskn 1: * 1r , 1 öhpt, 9 (10) 12 – (14) 16 (19) r, 2r tills, 1r * Upprepa * till *. Sticka 1 v utan minskning Minskn2: * 1r, 1öhpt, 7 (8) 10 – (12) 14 (17) r, 2 r tills, 1 r * upprepa * till * Fortsätt att minska vartannat varv ytterligare 1 (2) 1 – (2) 2 (2) ggr, därefter på varje varv tills 10 ( 12) 12 – (12) 12 (10) m återstår på hela v. Dra garnet igenom och fäst.

Sticka en socka till

Tillbaka